ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΑΤΟΥΡΟΣ 2018

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΑΤΟΥΡΟΣ: Η «Ωδή παραλίων πετρωμάτων»

Οι μεγάλοι, ψηλοί βράχοι, η Ωδή των παράλιων πετρωμάτων της Άννας Φιλίνη, προβάλλουν και προτείνουν μια δυναμική της πολυπρόσωπης αρχιτεκτονικής.

Οι πολλαπλότητες και ο χρόνος του φυσικού κόσμου συμμετέχουν στις απαντήσεις για τις διαμορφώσεις της κατοίκησης, της συνάντησης με τον άλλον και τον εαυτό, στην απελευθέρωση της ανάγνωσης της πραγματικότητας.

Οι ακινητοποιημένες ρευστότητες, οι πολλαπλότητες της μικρογεωμετρίας της καμπυλόγραμμης και της ευθύγραμμης διατύπωσης, οι πτυχώσεις, οι διαφοροποιημένες επαναλήψεις και επικαλύψεις, οι στιγμιαίες και μακρόσυρτες εγκοπές και σχισμές, οι μεταμορφώσεις της αφής, οι επίμονες χρωματικές διασταυρώσεις, η υγρασία, ο ήλιος, η σκιά, οι διαφυγές της νύχτας και οι αντανακλάσεις της πολυπρόσωπης υλικότητας καταγράφουν και θυμίζουν τις πολλαπλότητες της δημιουργικής διαφορετικότητας.

Η ποιητική των υψίκορμων παράλιων πετρωμάτων αναζητεί την ταυτότητά της στις καθημερινότητες της αρχιτεκτονικής.

Δημήτρης Φατούρος

9/6/2018